Šola

 
 • Naravoslovni dan

   
 •  
 • Glasbena delavnica

  V sklopu 880 let Jarenine smo, 4.10.2019, izvedli na šoli kulturni dan. V glasbeni delavnici smo se naučili pesem Prelepa naša Jarenina, za katero je glasbo napisal Slavek Pešl, besedilo Karolina Pešl in priredbo za Orff Valerija Vreča. 

   
 •  
 • Svet staršev

  Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje v šoli Svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Ta predstavnik skrbi za pretok informacij na relaciji svet staršev – razredni oddelek in obratno. V skladu s šolsko zakonodajo Svet staršev: razpravlja o nadstandardnih programih (jih tudi predlaga), razpravlja o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet zavoda, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.   PREDSTAVNIKI  STARŠEV   1.r Marta Gosak Mayer (predsednica) 2.r Anja Gorjup 3.r Ksenija Maček 4.r Tjaša Zelenko 5.r Saša Kolerič 6.r Tamara Lovrenčič 7.r Marjana Rajšp Sedovšek 8.r Andreja Poš 9.r Dominika V. Vogrinec  

   
 •  
 • RAZPIS otroške likovne kolonije PALETKA 2019

  Prijavnico najdete tukaj: KDAJ: sobota, 19. oktober 2019 KJE: Osnovna šola Jarenina KAJ: delavnice otroške likovne ustvarjalnosti po priloženem programu UDELEŽENCI: 42 osnovnošolcev KOTIZACIJA: 15 EUR (DDV je vključen) na udeleženca iz OŠ občin Kungota, Pesnica, Šentilj NAČIN PLAČILA: Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico), ki ga morate poravnati do začetka delavnice, če so plačniki ustanove, lahko tudi kasneje. Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Če je plačnik kotizacije ustanova, mora le-ta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom in z žigom. PRIHOD UDELEŽENCEV V JARENINO IN ODHOD DOMOV: Za prihod v Jarenino in odhod domov poskrbijo starši udeležencev sami! POGOJI ZA PRIJAVO: 1. Prijavijo se lahko učenci osnovne šole stari od 11 do 15 let. 2. Učitelji likovne vzgoje izberejo največ 7 učencev, poznavajoč njihove ustvarjalne zmožnosti, nagnjenja in za katere menijo, da bi na Paletki 2019 lahko nadgradili svoje ustvarjalne želje. 3. Učenci se prijavijo na osnovi posveta s svojim učiteljem likovne pedagogike in z vednostjo staršev na priloženem prijavnem obrazcu. 4. Če bi se na posamezno delavnico prijavilo preveč udeležencev (število udeležencev je v posamezni delavnici omejeno), bomo na osnovi posveta z likovnim pedagogom prijavljenega preusmerili v drugo ali tretjo izbrano delavnico. 5. Ker si želimo, da bi se udeleženci delavnic ves dan dobro počutili, naj bodo primerno oblečeni in obuti. Upoštevajo naj tudi opombe pri posameznih delavnicah. ROK PRIJAVE: TAKOJ, najkasneje do srede, 9. 10. 2019, na naš naslov. Pričakujemo vaš odziv in vas pozdravljamo Sabrina Hudales, organizatorka OI JSKD Pesnica V vednost: – strokovni službi JSKD – mentorjem delavnic Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Pesnica Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj PALETKA 2019 Jarenina, 19. oktober 2019 PROGRAM: 1. POSLIKAVA ŠKORNJA vodja delavnice: Alen Krajnc število udeležencev: 8 – mešanje tehnik, spoznavanje dimenzij likovnega sporočanja – likovno eksperimentiranje OPOMBA: Od udeležencev se pričakuje, da imajo s seboj čopiče. 2. KUHINJSKA LITOGRAFIJA vodja delavnice: Maja Patty število udeležencev: 8 – spoznavanje tehnike, ki združuje risanje in grafiko – ustvarjanje grafičnega dela OPOMBA: Udeleženci naj bodo dobri risarji 3. KIPARSKA DELAVNICA vodja delavnice: Mitja Novak število udeležencev: 8 – seznanitev s kiparsko tehniko – oblikovanje z žico, kaširanje in patiniranje – izdelava skulpture 4. SLIKARSKA DELAVNICA vodja delavnice: Katja Kozjek Varl število udeležencev: 8 – seznanitev s tehniko dela in materiali – likovno eksperimentiranje, spoznavanje harmoničnosti barv OPOMBA: Od udeležencev se pričakuje, da imajo s seboj čopiče. 5. FOTO – KLUB vodja delavnice: Stanko Rijavec število udeležencev: 8 – osnove fotografije – obdelava in izdelava fotografij v slogu foto temnice PRIPOROČILO: Udeleženci lahko imajo s seboj digitalni fotoaparat, mobilni telefon s foto kamero in priključni (USB) kabel, ni pa obvezno. 6. STREET ART / ULIČNA UMETNOST vodja delavnice: Andrej Velikonja število udeležencev: 8 – spoznavanje sodobne ulične umetnosti (grafiti in street art) – slikanje podob z grafitiranjem in šabloniranjem 7. DELAVNICA OPTIČNIH IGRAČ – animiran film brez kamere vodja delavnice: Marko Šebrek število udeležencev: 8 – osnove in spoznavanje zvrsti animacije – izdelava in predstavitev optičnih igrač URNIK: sobota, 19. 10. 2019 ob 9.00 zbor udeležencev v OŠ Jarenina, malica, predstavitev projekta, razporeditev po delavnicah 9.30 – 12.30 delo v delavnicah 12.30 – 14.00 kosilo in prosti čas 14.00 – 16.00 delo v delavnicah 16.00 – 16.30 pregled dosežkov dneva ob 16.30 fotografiranje in odhod domov O PALETKI: Paletka je oblika ustvarjanja v likovno problemsko naravnanih delavnicah, ki omogočajo, da sodelujoči spoznajo najrazličnejše likovne panoge, pristope in tehnike. Tako so udeležencem dani pogoji za izraz ustvarjalnih nagnjenj na čim več likovnih področjih. Delavnice bodo vodili ugledni likovni pedagogi, ki s svojimi referencami zagotavljajo, da s sodelovanjem na Paletki najdejo možnost uveljavitve mladi likovni talenti in njihovi mentorji ter osnovne šole od koder prihajajo. Likovni izdelki, ki bodo na Paletki nastali bodo razstavljeni. Na otvoritvi razstave, kamor bomo povabili vse udeležence, njihove starše in širšo javnost, bodo vsi udeleženci in njihovi mentorji prejeli priznanje za sodelovanje in katalog.

   
 •  
 • Zloženka OŠ Jarenina 2019/2020

   
 • Obrazci in pravilniki

   
 • Vabilo na prvi roditeljski sestanek

   
 • Prvi šolski dan

   
 
 
 

Projekti

Za več informacij o posameznem projektu kliknite na sliko: