V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter s pogovorom svetujemo pri izbiri gradiva uporabnikom (učencem in zaposlenim).

Učenci si lahko izposojajo knjižna gradiva tako z leposlovno kot poučno tematiko.

Knjige morajo uporabniki v šolsko knjižnico vračati v določenem roku (praviloma 14 dni izposoje, pri posameznih naslovih je to lahko različno). Knjige je mogoče tudi podaljšati. Vse gradivo morajo učenci vrniti najkasneje pred koncem šolskega leta oz. do datuma, ki ga določi knjižničarka.

Gradivo v knjižnici je ločeno za učence in učitelje. Postavljeno je po sistemu UDK, leposlovje za učence pa po starostnih stopnjah (C, P, M), posebej so postavljene pesniške zbirke, stripi ter ljudsko slovstvo (L). Poleg knjižnega gradiva učenci in delavci šole v knjižnici lahko prebirajo tudi revije.

Učencem so na voljo trije računalniki za iskanje podatkov o knjižničnem gradivu ali za iskanje informacij v zvezi s šolskim delom.

Knjižničarki: Metka Oberški in Barbara Ogrizek