Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719357 matematika

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719371

MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov.

slovenščina

 Potrebščine po izboru učitelja

naziv
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem, količina: 3
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 2
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  1 cm karo, količina: 2
PLASTELIN, 12 barv, količina: 1
VOŠČENE BARVICE, količina: 1
VODENE BARVICE, količina: 1
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1
TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli, količina: 1
PALETA za mešanje barv, količina: 1
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1
LESENE BARVICE, količina: 1
FLOMASTRI, količina: 1
SVINČNIK, trdota HB, količina: 2
RADIRKA, količina: 1
ŠILČEK, količina: 1
ČRNI TUŠ, količina: 1
RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1
ŠKARJE, količina: 1
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1
LEPILO stic, 21 g, količina: 2
MAPA A4 z elastiko, količina: 1
VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova