Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920777

MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov.

Učni kompleti Rokus – Klett

 Potrebščine po izboru učitelja

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina
OVITEK, veliki A4, plastični, količina: 6  
ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, 1 cm karo, količina: 2 MAT
ZVEZEK veliki A4, TAKO LAHKO, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 2 SLJ
ZVEZEK, veliki A4, črtasti SPO
OVITEK, veliki A4, plastični, količina: 4  
NALIVNO PERO, količina: 1  
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1  
RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1  
LESENE BARVICE, količina: 1  
FLOMASTRI, količina: 1  
TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli, količina: 1  
PALETA za mešanje barv, količina: 1  
KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1  
ŠKARJE, količina: 1  
MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1  
LEPILO stic, 21 g, količina: 2  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 4  
RADIRKA, količina: 1  
ŠILČEK, količina: 1  
RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova