Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, medpredmetni učni komplet (samostojni DZ) s kodo in prilogami za 2. razred osnovne šole, založba ROKUS-KLETT,

EAN: 3831075929609

MIZŠ bo za prihodnje leto financiralo nakup delovnih zvezkov.

Učni kompleti Rokus – Klett

Potrebščine po izboru učitelja

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, veliki karo (1cm), količina: 4  
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem, količina: 4  
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 1  
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1  
PLASTELIN, 6 barv, količina: 1  
LESENE BARVICE, količina: 1  
FLOMASTRI, količina: 1  
SVINČNIK, trdota HB, količina: 4  
RADIRKA, količina: 1  
ŠILČEK, količina: 1  
RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1  
ŠKARJE, količina: 1  
MAPA A4 z elastiko, količina: 1  
LEPILO stick, 21 g, količina: 2  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  
VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1  

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova