Seznam potrebščin za šolsko leto 2023/2024 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7 – IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716608 slovenščina
ZNAM ZA VEČ, iSlovenščina 7, Razlage in vaje, vadnica z dostopom do interaktivne vsebine, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719579  slovenščina

MESSAGES 2, New edition, delovni zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 7. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, d.o.o.,

EAN: 9789612716714 

angleščina
S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH, EAN: 9789619104835 tehnika in tehnologija

Potrebščine po izboru učiteljev

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 60-listni, črtasti, količina: 1 slovenščina
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 slovenščina
VLOŽNI LISTI, veliki A4, mali karo, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 matematika
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 matematika
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 matematika
REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 matematika
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 angleščina
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 geografija, zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1(po potrebi) zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti/mapa z vložnimi listi (po potrebi), količina: 1 geografija
zeleno, rdeče in modro pisalo geografija, zgodovina
LESENE BARVICE, količina: 1 geografija
LEPILO stic, 40 g, količina: 1 geografija, zgodovina
ŠKARJE, količina: 1 geografija, zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti, količina: 1 domovinska in državljanska kultura in etika
VLOŽNI LISTI, veliki A4, črtasti, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 naravoslovje
REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 naravoslovje
NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni, količina: 1 glasbena umetnost
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  
  1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Nemščina

 

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova

Povezava na go2school