Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 (PDF)

  1. RAZRED

Seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

naziv predmet
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7 – IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716608 Slovenščina
ZNAM ZA VEČ, iSlovenščina 7, Razlage in vaje, vadnica z dostopom do interaktivne vsebine, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719579  Slovenščina

MESSAGES 2, New edition, delovni zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 7. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, d.o.o.,

EAN: 9789612716714 

Angleščina
S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, založba IZOTECH, EAN: 9789619104835 Tehnika in tehnologija
  1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet
Giorgio Motta: WIR 1, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612094225 Nemščina

Potrebščine po izboru učiteljev

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 60-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 Slovenščina
VLOŽNI LISTI, veliki A4, mali karo, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 Matematika
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika
REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 Matematika
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 Geografija
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 Zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1(po potrebi) Zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 (po potrebi) Geografija
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti, količina: 1 Domovinska in državljanska kultura in etika
VLOŽNI LISTI, veliki A4, črtasti, 40 kosov v pakiranju, beli, količina: 1 Naravoslovje
REDNIK MAPA, velikost A4, na štiri luknje, količina: 1 Naravoslovje
KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, količina: 1 Likovna umetnost
BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 30-listni RADEČE, količina: 1 Likovna umetnost
TEMPERA BARVICE AERO, 12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli, količina: 1 Likovna umetnost
FLOMASTRI, količina: 1 Likovna umetnost
NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni, količina: 1 Glasbena umetnost
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1  
  1. RAZRED – Izbirni predmeti
naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Nemščina

Povezava na Emka.si

Povezava na Kopija nova